Anasayfa / Güncel / Mükemmelliyet Merkezleri kurulması ve geliştirilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı paylaşımı

Mükemmelliyet Merkezleri kurulması ve geliştirilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı paylaşımı

Ülkemizde sağlık hizmet sunumunda kalitenin sürekli artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, tanı ve tedavisi ileri uzmanlık, yetişmiş sağlık insan gücü ve yüksek teknoloji gerektiren hastalıklarda, bireylerin, sağlık hizmetine kolay erişimi ile etkin, kaliteli ve çağın gereklerine uygun hizmetleri almasını sağlamak maksadıyla sağlık hizmet alanlarında mükemmeliyet merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi Sağlık Bakanlığımızın öncelikli sağlık politikalarından biri olarak benimsenmiştir.
Bu kapsamda kamu, üniversite ve özel sağlık tesisleri bünyesinde insan gücü kapasitesi sağlık teknolojileri profili, fiziki alt yapısı uygun olan hizmet birimlerinin mükemmeliyet merkezi olarak yapılandırılması amacıyla mükemmeliyet merkezleri hakkında temel kriterler, Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu kurulması ve Bakanlığa başvuru ve tescil süreçlerinin genel çerçevesini tanımlamak üzere 2019/8 Mükemmeliyet Merkezleri Hakkında Genelge düzenlenmiş ve yayımlanmıştır.

 

 

 

 

Mukemmeliyet-merkezleri-hakkinda-genelge-2019-8pdf