Çocuklar için özel gereksinim raporu (çözger)

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporları verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve çocuklar ile ilgili özel gereksinim alanlarının belirlenmesine ilişkin ortak bir uygulama alanı geliştirmek amacıyla Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER) yayımlanmıştır. (Çözger) Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Engelli Çocuklar ile ilgili önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Hazırlanan Yönetmeliğe göre bundan böyle çocuklar için verilecek raporlarda Engelli ifadesine yer verilmeyecek. Bunun yerine Özel Gereksinimi var ifadesi yazılacak.Çocuklara verilen raporlarda artık Engelli ifadesine yer verilmeyecek. Onun yerine Özel Gereksinimi var ifadesi yazılacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla Sağlık Bakanlığı yeni bir yönetmelik hazırladı. İlgili Yönetmelik 20 şubat 2019 çarşamba tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemede özellikle çocuklar için dikkat çeken detaylar yer alıyor.Mevcut raporlarda konuşma sorunu yürüme sorunu gibi özel durumları bulunan çocukların durumlarını anlatmak için Engelli Oranı ifadesi kullanılıyordu. Yeni düzenlemeyle rapor içeriklerinde kullanılan ifadeler değiştirildi. Bunun yerine’’ Özel Gereksinimi var’’ ifadesi kullanılacak. Ayrıca daha önce raporda nasıl değerlendirileceği belirtilmemiş olan immünoloji, genetik hastalıklar ve yeni doğan değerlendirilmesine dair alanlar çocuklar için ilk kez tanımlandı.Yönetmelikle hastalıklara uygun rapor geçerlilik süreleri de yeniden belirlendi. Down Sendromu gibi özellikleri ve klinik seyri iyi bilinen hastalıkları için sürekli rapor düzenleme yolu açıldı. Çocukların ailelerin başvurduğu tüm kurumların Sağlık Kurulu Raporlarını elektronik ortamda görebilmeleri için çocuklar için özel gereksinim raporlarının da Sağlık Bilgi Sistemine anlık kaydedilmesi zorunluluğu getirildi.Erişkinler için engellilik değerlendirilmesi hakkındaki yönetmelik de değişti. Ağır Özürlü ifadesi yerine’’ bakıma ihtiyacı olan’’ ifadeleri getirildi. Bireylerin bakıma ihtiyacı olma durumları bağımsızlık değerlendirme ölçekleri ile değerlendirilecek. Engelli birey “bağımsız, kısmi bağımlı ve tam bağımlı’’ olarak tanımlanarak bakımında farklı hizmet türlerinin sunulabilmesine olanak sağlayacak. Farklı bakım ihtiyacı olma bireylere yönelik farklı bakım hizmet türü geliştirilecektir. Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili habere aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-1.htm

Loading