FGA- Fibrinojen Alfa Zinciri

FGA – Fibrinojen Alfa Zinciri

 

FGA geninin normal işlevi

 

FGA geni, fibrinojen proteinin bir alt birimi olan fibrinojen bir alfa (Aa) zinciri yapmak için talimatlar içerir. Bu protein, yaralanma sonrası aşırı kanamayı durdurmak için gerekli olan kan pıhtısı oluşumu (pıhtılaşma) için önemlidir. Fibrinojen oluşturmak için Aα zinciri, her biri farklı genlerden üretilen fibrinojen B beta (Bβ) ve fibrinojen gama (y) zincirleri olarak adlandırılan iki proteine ​​bağlanır. Bu üç protein kompleksinin iki seti, fonksiyonel fibrinojen oluşturmak için birleşir.

Pıhtılaşmanın gerçekleşmesi için, trombin adı verilen başka bir protein, fonksiyonel fibrinojen proteininin Aα ve Bβ alt birimlerinden bir parça çıkarır (parçalara A ve B fibrinopeptidleri denir). Bu süreç, fibrinojeni kan pıhtılarındaki ana protein olan fibrine dönüştürür. Fibrin proteinleri birbirine bağlanarak kan pıhtısını oluşturan kararlı bir ağ oluşturur.

 

Genetik Değişiklerle İlgili Sağlık Koşulları

 

Konjenital Afibrinojenemi

FGA genindeki mutasyonlar, kanda fibrinojen proteininin bulunmaması nedeniyle aşırı kanamaya neden olan konjenital afibrinojenemiye yol açabilir. Bu duruma neden olan çoğu FGA gen mutasyonu, protein oluşumu (mRNA) için anormal derecede kısa bir plana yol açar. Eğer fibrinojen Aa üretimi varsa, işlevsel değildir. Bu durum, FGA geninin her iki kopyası da değiştiğinde meydana geldiğinden, fonksiyonel fibrinojen Aα zinciri tamamen yok olur. Aα alt birimi olmadan, fibrinojen proteini toplanmaz, bu da fibrin yokluğuna neden olur. Sonuç olarak, kan pıhtıları yaralanmaya yanıt olarak oluşmaz ve konjenital afibrinojenemisi olan kişilerde görülen aşırı kanamaya neden olur.

 

Diğer Bozukluklar

 

FGA geninin bir veya her iki kopyasındaki mutasyonlar, hipofibrinojenemi, disfibrinojenemi veya hipo disfibrinojenemi olarak bilinen diğer kanama bozukluklarına neden olabilir.

Hipofibrinojenemi, kandaki düşük fibrinojen seviyeleri ile karakterize bir durumdur. Bu duruma fibrinojen Aα zincirinin üretimini azaltan ancak ortadan kaldırmayan mutasyonlar neden olur. Hipofibrinojenemisi olan kişilerde hafif ile şiddetli arasında değişen kanama problemleri olabilir. Genellikle kanda ne kadar az fibrinojen varsa, kanama problemleri o kadar şiddetlidir.

Disfibrinojenemi, protein normal seviyelerde mevcut olmasına rağmen, anormal çalışan fibrinojen ile karakterize edilen bir durumdur. Bu duruma genellikle fibrinojen Aα zincirindeki tek bir protein yapı bloğunu (amino asit) değiştiren mutasyonlar neden olur. Bu mutasyonlar fibrinojen proteininin işlevini değiştirir ve fonksiyonel değişikliğe bağlı olarak aşırı kanamaya veya anormal kan pıhtılaşmasına (tromboz) yol açabilir. Hipodisfibrinojenemi, kandaki düşük düzeyde anormal olarak çalışan fibrinojen proteini ile karakterize edilen bir durumdur. Disfibrinojenemide olduğu gibi, bu durum aşırı kanama veya tromboz ile sonuçlanabilir.

FGA genindeki mutasyonlar, böbrek (böbrek) fonksiyonunun bozulmasına neden olan ve böbrek yetmezliğine yol açan kalıtsal böbrek amiloidozu adı verilen bir durumdan da sorumludur. Bu durum, böbreklerdeki amiloid birikintileri adı verilen protein kümelerinin birikmesi ile karakterizedir. Durum FGA gen mutasyonlarından kaynaklandığında, amiloid birikintileri anormal fibrinojen Aα zincir proteinlerinden oluşur ve duruma bazen fibrinojen amiloidoz denir. Bu durumda yer alan mutasyonlar tipik olarak fibrinojen A α zincirindeki tek bir amino asidi değiştirir ve fibrinojenin pıhtılaşma aktivitesini etkilemediği görülür.

 

Bu Genin Diğer İsimleri

 • Fib2
 • FIBA İNSAN
 • fibrinojen alfa zinciri izoform alfa-E preproprotein
 • fibrinojen alfa zinciri izoform alfa preproprotein
 • fibrinojen, bir alfa polipeptidi

 

Kaynak: https://ghr.nlm.nih.gov/gene/FGA

 

 

Ailesel Afibrinojenemi Nedir?

 

Konjenital Afibrinojenemi, kanın pıhtılaşma sürecinin bozulmasından kaynaklanan kanama bozukluğudur. Normal olarak, kan pıhtıları, hasar görmüş kan damarlarını kapatarak ve daha fazla kan kaybını önleyerek yaralanmalardan sonra vücudu korur. 

Ancak doğuştan afibrinojenemi hastalarında kanama kontrolsüzdür. Bu duruma sahip yenidoğanlarda, doğumdan sonra göbek kordolarında uzun süreli kanama görülür. Burun kanaması ve diş etlerinden veya dilden kanama yaygındır ve küçük travma sonrası veya yaralanma yokluğunda (spontan kanama) oluşabilir.

Etkilenen bazı kişiler, gastrointestinal kanama, menoraji, travmatik ve cerrahi kanama ve nadiren intrakraniyal kanama, eklemler (Hemartroz) veya kaslar (Hematom) arasındaki boşluklarda kanama yaşarlar. Nadiren Beyinde veya diğer iç organlarda kanama meydana gelir ve bu ölümcül olabilir. 

Konjenital Afibrinojenemili kadınlarda, anormal derecede ağır adet kanamaları olabilir (menoraji). Eğer doğru tedavi edilmezse, bu bozukluğu olan kadınlar hamileliklerini sürdürmekte zorlanırlar ve tekrarlayan düşüklüklere yaşayabilirler.

 

Sıklık

Konjenital Afibrinojenemi, yaklaşık 1 milyon yenidoğanda meydana gelen nadir bir durumdur.

 

Nedenler

Konjenital Afibrinojenemi, üç genden (FGA, FGB veya FGG) birinde oluşan mutasyonlardan kaynaklanır. Bu genlerin her biri, fibrinojen adı verilen proteinin bir parçasının (alt birim) üretimi için emir verir. Bu protein, yaralanmadan sonra aşırı kanamayı durdurmak için gerekli olan kan pıhtılaşması (koagülasyon) için önemlidir. Hasarlara cevaben, fibrinojen, kan pıhtılarındaki ana protein olan fibrine dönüştürülür. Fibrin proteinleri birbirine bağlanır ve kan pıhtısını oluşturan kararlı bir ağ oluşturur.

Konjenital afibrinojenemi, tamamen fibrinojen proteininin yokluğundan kaynaklanır. Bu duruma neden olan çoğu FGA, FGB ve FGG gen mutasyonları, ilgili proteini yapma talimatlarında erken durma sinyali verir. Herhangi bir protein yapılırsa, o protein işlevsizdir. Herhangi bir alt ünite eksik olduğunda, fibrinojen proteini toplanmaz, bu da fibrin yokluğuna neden olur. Sonuç olarak, kan pıhtıları yaralanmaya yanıt olarak oluşmaz, bu da Konjenital Afibrinojenemi hastalarında görülen aşırı kanamaya neden olur.

Kalıtım Modeli

Konjenital afibrinojenemi, her hücrede genin her iki kopyasının da mutasyonlara sahip olduğu, otozomal resesif modelde kalıtsaldır. Otozomal resesif hastalığı olan bir bireyin ebeveynlerinin her biri mutasyona uğramış genin bir kopyasını taşır. Ebeveynler kanlarında normal fibrinojen seviyesinin yaklaşık yarısına sahiptir ancak genellikle durumun belirtilerini ve semptomlarını göstermezler.

 

Bu Hastalığın Diğer İsimleri

 • Afibrinojemili
 • Ailesel Afibrinojenemi

 

Kaynak: https://ghr.nlm.nih.gov/condition/congenital-afibrinogenemia

 

Bu konuda daha fazla bilgi;

.

http://www.thd.org.tr/thddata/books/650/bolum-i-fibrinojen-faktor-i-eksikligi.pdf

 

https://anpgm.fr/media/documents/anpgm_135-deficits_constitutionnels_rares_en_facteurs_de_coagulation.pdf

 

 

 

 

Amiloidoz nedir?

Amiloidoz, mikroskop altında gözlenen görünümü ile tanımlanır. Dokularda, hücreler arasında ve sıklıkla küçük damarların duvarlarında olağandışı birikimlerle karakterize bir hastalıktır. Bu birikintiler, esas olarak, vücut enzimleri tarafından çözülmeye karşı çok dirençli kümeler halinde toplanan proteinlerden oluşur, bu da neden kendiliğinden kaybolmadıklarını açıklar.

20 den fazla farklı protein insanlarda Amiloidoz birikintileri oluşturabilir. Her protein için spesifik bir amiloidoz formu vardır, bu nedenle Amiloidozdan ziyade  Amiloidozlardan bahsetmek daha doğrudur. çok farklı hastalıklardan  olan Amiloidozun 3 ila 4 ana formu vardır.

 

Isa beye bahsettiğim sunum İki türk doktorun da sunumu var

Doktorlar ve Hastalar için ATTR Amiloidoz için Birinci  Avrupa Toplantısından Özetler  Paris, Fransa. 02-03 Kasım 2017

Se 12 , Makale numarası:  165 ( 2017 

https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-017-0710-5

 

TRR Olmayan Amyloidoz   ( ATTR  alt kollarında yer alır) 

Bu hastalıklar, ATTR varyasyonlarından bile daha nadir olarak kabul edilir. TTR olmayan amiloidozlar, aynı zamanda önemli semptomlara neden olabilen ve sağlığınızı etkileyebilen diğer kalıtsal gen mutasyonlarından oluşur. Bu proteinler Apo lipoprotein AI, Fibrinogen Aa, Lizozim, Apo lipoprotein AII, Gelsolin ve Sistatin C’dir. Araştırma devam ettikçe daha fazla varyasyon keşfedilebilir.

Örneğin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde böbrek sorunlarına neden olan en yaygın TTR olmayan proteinler Fibrinojen Aa ve Apo lipoprotein AI’dır. AFib ve ApoAI genlerindeki mutasyonlar nedeniyle buna denir.

Belirtiler

TTR dışı semptomlar, böbrekler, karaciğer, kalp veya periferik nöropati ile ilgili sorunlar dahil olmak üzere her mutasyona göre değişebilir. Bazı mutasyonların beyni veya gözü içeren semptomları vardır.

Her birey farklı klinik semptomlarla başvurabilir. Semptomlar ve prognoz, amiloid birikintilerinden etkilenen doku ve organ(lar)a bağlıdır. Tüm kalıtsal amiloidozlar bazı kişilerde ciddi komplikasyonlara neden olabilse de, hastalığın semptomlarını hiç göstermeyen bazı genetik mutasyon taşıyıcıları da vardır. Diğerlerinin birkaç, daha küçük sağlık sorunları olabilir.

ATTR gibi, protein tanımlamasında da çok sayıda varyasyon vardır.

 • Apolipoprotein AI – böbreklerde, karaciğerde, kalpte, periferik nöropatide, kutanöz (cilt) alanlarda ve gırtlakta (gırtlak) amiloid birikintisi tutulumu dahil olmak üzere farklı semptomlara sahip 22 bilinen varyasyon.
 • Fibrinojen Aa – Sadece böbrekleri içeren semptomlara sahip 14 varyasyon, 1’i nöropatiyi de içerir.
 • Lizozim – böbrek ve/veya karaciğer semptomlarını içeren 7 varyasyon, 1’i de GI yolunu içerir.
 • Apolipoprotein AII – Sadece böbrek semptomlarını içeren 5 varyasyon.
 • Gelsolin – 1 tanesi gözü de içeren periferik nöropati semptomları olan 4 varyasyon.
 • Serebral kanama komplikasyonları ile Sistatin C – 1 varyasyonu.

Teşhis

İlk olarak, bir hasta vücudunda amiloid proteinleri olup olmadığını belirlemek için test edilir. Amiloidoz doğrulanır ancak tip bu testlerde net olarak bulunmazsa, kesin tipi bulmak ve ayrıca TTR olmayan amiloidozun varyasyonunu belirlemek için daha fazla test yapmak önemli olacaktır.

Herhangi bir amiloidoz hastalığı için ana tanı testleri kan testleri, idrar testleri ve biyopsilerden oluşur. Bazı testler tanıyı doğrulamak için yalnızca bir kez yapılırken, diğerleri hastalığı ve tedaviye yanıtı izlemek için tekrarlanabilir.

Doktorunuzun amiloidoz tanısını belirlemesine yardımcı olmak için kan ve idrar testleri yapılacaktır. Bu testler ayrıca hangi organların dahil olduğunu ve ne kadar hasara sahip olabileceklerini göstermeye yardımcı olabilir.

Ayrıca doku biyopsisi yapılacaktır. Bu, laboratuvar incelemesi için küçük bir doku örneğinin çıkarılmasını içerir. Amiloidozun teşhisini ve tipini doğrulamak için bir doku örneği gereklidir. Biyopsi dokusuna bir “Kongo kırmızısı lekesi” konur ve laboratuvar denetçisi ışık dalgasının elma yeşili rengine (“çift kırılma” olarak adlandırılır) dönüştüğünü görürse, amiloidoz teşhisi konulur.

Non-TTR ile, amiloidoz teyit edildikten ve amiloid proteini olduğu tespit edildikten sonra (laboratuarda biyopsi ve Kongo kırmızısı boyama ile), proteinin protein dizi analizi ile tanımlanması ve DNA dizilemesinin yapılması gerekir.

Bilim adamları, belirli genetik belirteçler için kanınızı incelediklerinde buna genom dizilimi denir. Laboratuvara basit bir kan örneği gönderilir ve uzmanlar DNA zincirlerini inceler. Belirli bir durum söz konusuysa, DNA zincirinin bölümleri, durumun veya kusurun genetik belirteçleri için kontrol edilecektir.

Bu kalıtsal varyasyonlar bireyleri farklı şekilde etkilediğinden, amiloidoz türünüze göre uyarlanmış bir tedavi planı belirlemek için hangi varyasyona sahip olduğunuzu belirlemek önemlidir. Genom dizilimi bunu yapar. TTR olmayan Amiloidoz hastalıklarında (AFib, ApoA1, ApoA2, ALys, vb.), doğru tanıyı belirlemek ve doğrulamak için genom dizilemesinin özel amiloidoz merkezlerinden biri tarafından yapılması veya gözden geçirilmesi şiddetle tavsiye edilir.

Kişi hiçbir sağlık sorununu göz ardı etmemelidir. Herhangi bir hastalıkta erken teşhis önemli olabilir ve ne kadar çok test yapılırsa teşhis o kadar doğru olur.

tedavi

Bugünün tedavi planları iki katlıdır:

 • Destekleyici tedavi – belirtilerinizin ve organ
  hasarınızın tedavisi ; ve,
 • Kaynak tedavisi – hastalığın kaynağında aşırı amiloid üretimini yavaşlatmak veya durdurmak.

Destekleyici Tedavi

Destekleyici tedavi, TTR olmayan hastalıkların her mutasyonuna göre değişebilir, ancak birçoğu böbrek veya kalp hasarı ile kendini gösterir, bu nedenle bu vakalarda organ nakli başarıyla kullanılmıştır. Bir tedavi olmasa da ve varyant amiloid proteininin üretimi devam etse bile, bir organ nakli hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir, yaşam kalitesini iyileştirebilir ve hayatta kalma süresini önemli ölçüde uzatabilir.

Kaynak Tedavisi

Karaciğer nakli, TTR olmayan amiloidoz hastalıklarının çoğu için daha az kaynak tedavi seçeneğidir. Bununla birlikte, Fibrinojen, yalnızca karaciğerde meydana gelen amiloid üretimine sahip bir varyasyondur, bu nedenle bir karaciğer nakli, kaynağında amiloid üretimini yavaşlatabilir veya durdurabilir. Çoğu zaman, böbrek nakli de yapılır, çünkü böbrek hasarı bu hastalığın ana hedefidir. Bu nedenle, bu iki organın transplantasyonu, bu Fibrinojen varyasyonunda başarılı bir destekleyici (böbrek) ve kaynak (karaciğer) tedavi sağlayabilir.

Lizozim, Apo lipoprotein AI ve AII, diğer TTR olmayan varyasyonlarla birlikte o kadar çeşitlidir ki, bireysel ihtiyaçlarınız için bir tedavi önermek için bir amiloid merkezindeki bir uzmana danışmalısınız. Kalıtsal TTR olmayan amiloidoz varyantları için kaynak tedaviler, ATTR için olduğu kadar gelişmiş değildir. Bu türler daha nadirdir ve yavaş ilerliyor gibi görünmektedir.

Mevcut organ nakilleri ve diğer tedaviler şunları içerir:

Apolipoprotein AI

 • Destekleyici Tedavi Olanakları (etkilenen organ) –
  organ hasarına bağlı olarak böbrek ve/veya kalp nakli
 • Kaynak Tedavisi (amiloid üretimini azaltmak için) – karaciğer nakli

fibrinojen Aa

 • Destekleyici Tedavi Olanakları (etkilenen organ) –
  böbrek nakli
 • Kaynak Tedavisi (amiloid üretimini azaltmak için) – karaciğer nakli

lizozim

 • Destekleyici Tedavi Olanakları (etkilenen organ) –
  organ hasarına bağlı olarak böbrek ve/veya karaciğer nakli
 • Kaynak Tedavisi (amiloid üretimini azaltmak için) – şu anda yok

Apolipoprotein AII

 • Destekleyici Tedavi Olanakları (etkilenen organ) –
  böbrek nakli
 • Kaynak Tedavisi (amiloid üretimini azaltmak için) – şu anda yok

gelsolin

 • Destekleyici Tedavi Olanakları (etkilenen organ) –
  kornea nakli
 • Kaynak Tedavisi (amiloid üretimini azaltmak için) – şu anda yok

sistatin C

 • Destekleyici Tedavi Olanakları – ateşten kaçının
 • Kaynak Tedavisi (amiloid üretimini azaltmak için) – şu anda yok

Amiloidozun çözünürlüğü ilgili de soru cevapta var… 

https://www.youtube.com/watch?v=3tnX8zSVMns

 

Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Teşhis ve tedavi için bir uzmana başvurulmalıdır.

Loading