Kalıtsal/nadir hastalıkları olanlar için yasal düzenlemeler

20 Şubat 2019’da Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 18 yaşını doldurmayanlar için “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ve 18 yaş üstü için “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” ile ilgili Sağlık bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Yeni yönetmeliklerin uygulanması esnasında yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlaması amacıyla usul ve esaslar belirlenerek, 28.03.2019 tarihinde 2019-6 sayılı “Erişkinler İçin Engellilik Ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmeliklerin Uygulanması konulu” genelge yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Erişkinler İçin Engellilik Ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmeliklerin Uygulanması, (20196) (1)

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (Çözger) Danışım Formu (1)

Loading