Piyoderma gangrenosum

PG (pyoderma gangrenesonum) nadir görülen, ülserlerle karakterize, inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Bulaşıcı değildir. Genellikle ağrılı ve hızlı gelişir. Zamanla genişleme gösteren yaraların merkezinde ölü doku, çevresinde ise kızarıklık, mor renkli hale gözükür. PG için biyopside özel ayıraç yoktur, bu nedenle ülsere sebep olan diğer iltihabi hastalıkların elenmesiyle tanı konur. Tanı alan hastaların yarısında altta yatan bağırsak ya da eklem, iltihapları ve artritleri gibi sistematik hastalıkları da bulunmaktadır. Daha çok gençlerde ve orta yaşlı erişkinlerde görülmekle birlikte % 4 oranında çocukluk çağında da görülebilir.

Loading