Crohn

İBH’nin (Crohn hastalığı, ülseratif kolit) altında yatan sebepler nelerdir?
Crohn hastalığının ve ülseratif kolitin nasıl oluştuğu ve hangi tetikleyicilerin sorumlu olduğu henüz tam olarak bilinmemektedir? Ülseratif kolitte Crohn hastalığına göre daha az olmakla birlikte kalıtımsal yatkınlığın rolü vardır. CH’de, Crohn hastalığının oluşumu ile ilişkilendirilebilen 70’den fazla gen mevcuttur. Çevresel faktörler de önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda hastalanma olasılığı bakımından kişinin hangi ülkede ve kırsal alanda mı kentsel alanda mı yaşadığı önem taşımaktadır. Yüksek hijyen standartları da İBH’nin tetiklenmesinde etki eden faktörler arasında yer almaktadır. Doğumdan itibaren bakteriyel ve viral enfeksiyonlarla karşılaşılması ise organizma üzerinde daha çok İBH’ye karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

İBH’nın bilimsel açıdan olası oluşum sebepleri

Anlaşılan o ki bazı psikolojik faktörlerin (stres, bazı kişilik yapıları), genetik eğilimin (bağışıklık sisteminin tepkisi) ve çevresel faktörlerinyanı sıra bazı zararlı mikroorganizmaların (kızamık virüsü, E. coli, mikobakteriler, bazı klostritler) yol açtığı enfeksiyonlar da İBH’nin oluşumunda tetikleyici bir etkiye sahiptir.

Bu çeşitli faktörler (psikolojik, genetik, enfeksiyonel ve çevresel faktörler) mukozanın geçirgenliğinin artmasına (“geçirgen bağırsak”) vebağırsak mukozasının bağışıklık aktivitesinin yükselmesine sebep olmaktadır.#iBH#Crohn

  •  sadece genel bilgi eğitim amaçlıdır. Bireyler tıbbi tavsiye, teşhis ve tedavi için nitelikli bir sağlık uzmanına danışmalıdır

Loading