FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi) ve başka nadir otoenflamatuar-otoimmün romatizmal hasta ve yakınlarıyız. Bu hastalıklara farkındalık yaratıp erken teşhis edilmelerini sağlamak için yola çıktık.

23 Ocak 2018’de kurulduk.

FMF&AID

EURORDIS

NADİR HASTALIKLAR AĞI

ISSAID üyesiyiz.

PRINTO Türkiye’de yer alan ilk Türk derneğiyiz.

Romatoloji ve nadir hastalıklar konusunda Dünyada referans gösterilen hekimlerimizle, başta romatoloji klinikleri olmayan illerdeki doktorlara olmak üzere seminer ve toplantılar düzenliyor, teşhis ve tedaviye ulaşmakta güçlük çeken hastaları,  sağlık merkezlerine ulaşmaları konusunda destek oluyoruz.

 

 

Loading