PFAPA Sendromu

Çocukluk çağında yineleyen ateş, aftöz stomatit farenjit ve servikal anenitle ortaya çıkan bir otoenflamatuar hastalıktır. Hastalık çoğunlukla 5 yaşın altında ortaya çıkar. Hastalığa ait ateş atakları düzensiz aralıklarla yinelerve ortalama 3-4 gün sürüp kendiliğinden düzelir. Ateş çocuklarda genellikle 39 derecenin üzerindedir ve tüm antibiyotik ve ateş düşürücü tedavilere yanıtsızdır. Hastalardaki klinik bulguların tümü tek doz kortikosteroid uygulaması ile hemen kaybolur fakat atak araları sıklaşır. Yapılan son çalışmalar FMF ve Pfapa sendromu birlikteliğinin çok ağır seyrettiğini göstermiştir.

Pfapa sendromu hakkında bilgiler/Prof. Dr. Kenan BARUT/2018/Mardin FMF ve romatizmal Hastalıklar Güneydoğu Sempozyumu/

https://www.youtube.com/watch?v=8WME3QQ3DJE&t=42s

 

 

Loading