Anasayfa / Yazar Arşivi: Fromder (sayfa 3)

Yazar Arşivi: Fromder

Juvenil Romatoid Artrit

Jüvenil idyopatik artrit (JİA) çocukluk çağında ortaya çıkan, süreğen, yangısal kökenli bir hastalık grubudur.  Hastalığın 16 yaşından önce başlar. Aynı eklemde 6 haftadan uzun sürer tutulumlar olur. Ülkemizde görülme sıklığı 64/100.000dir. PDF olarak Görmek İçin Tıklayın.. Juvenil-romatoid-artrit   Devamını Oku »

Gebelikte kolsişin kullanımı

Ailesel Akdeniz ateşi olan hastalarda uzun dönem kolşisin tedavisindeki fertilite ve obstetrik öykü. Ehrenfeld M ve diğ. Br J Obstet Gynaecol. 1987 Aralık; 94 (12): 1186-91 İsrail’deki araştırmacılar, 36 kadından oluşan FMF ile kadın doğumunu incelediler. Bütün kadınlar 3 ila 12 yıl arasında uzun süreli kolşisin aldı. Düşük yapma oranları ve infertilite oranları, kolşisin tedavisi standart olana kadar, FMF’li kadınlarda ... Devamını Oku »

Mevalonat kinaz eksikliği (HIDS/MVA)

Mevalonat kinaz eksikliği, tipik olarak çocukluk çağında başlayan tekrarlayan ateş atakları ile karakterize bir durumdur. Her ateş atağı yaklaşık 3 ila 6 gün sürer ve atakların sıklığı kişiden kişiye değişir. Ateş, çocukluk döneminde yılda 25 defaya kadar daha sık görülür, ancak ataklar yaşla birlikte daha az görülür. Mevalonat kinaz eksikliğinin ek belirtileri ve semptomları vardır ve şiddeti hastalığın türüne bağlıdır. ... Devamını Oku »

NOD2 Geni ve sebep olduğu hastalıklar

NOD2 geni (önceden #CARD15 olarak biliniyordu), bağışıklık sisteminin işleyişinde önemli bir rol oynayan bir protein yapmak için talimatlar içerir. NOD2 proteini, vücudu bakteri ve virüs gibi yabancı istilacılardan koruyan bazı bağışıklık sistemi hücrelerinde (monositler, makrofajlar ve dendritik hücreler dahil) aktiftir. Protein ayrıca bağırsak mukozasında bulunan Paneth hücreleri de dahil olmak üzere çeşitli epitel hücrelerinde aktiftir. Bu hücreler bağırsak duvarını bakteriyel ... Devamını Oku »

Çocuklar için özel gereksinim raporu (çözger)

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporları verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve çocuklar ile ilgili özel gereksinim alanlarının belirlenmesine ilişkin ortak bir uygulama alanı geliştirmek amacıyla Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (ÇÖZGER) ... Devamını Oku »

Was sind die Symptome von FMF- Erkrankung?

Was sind die Symptome von FMF- Erkrankung? Familiäres Mittelmeerfieber tritt in den ersten 10 Lebensjahren auf, in der Regel vor dem 20. Lebensjahr. Nur 1% der Patienten haben Beschwerden nach dem 40. Lebensjahr. Die Krankheit schreitet in Episoden voran. Jeder Schub dauert zwischen 48 und 96 Stunden (mindestens 12 Stunden, höchstens 96 Stunden). Fieber kann bis zu 40°C gehen, manchmal ... Devamını Oku »

Rheumatische Erkrankungen können zu Sehverlust führen

Augenarzt Enes Kesim warnt vor Uveitis, einer schweren Augenkrankheit. Lichtempfindlichkeit, verschwommenes Sehen, Augenschmerzen, Rötung, Schwimmer (Flecken oder Schatten), Blendung, Sehverlust und Tränenfluss können die ersten Symptome sein. Rheumatische Erkrankungen können viele Systeme und Organe betreffen, insbesondere den Bewegungsapparat. Augenbeteiligung ist einer von ihnen. Rheumatische Erkrankungen können alle Gewebe des Auges betreffen. Es kann das Auge in einem weiten Bereich von ... Devamını Oku »

Rheumatic Diseases Can Lead to Vision Loss

    Ophthalmologist Enes Kesim warns about uveitis which is a serious eye disease. Light sensitivity, blurred vision, eye pain, redness, floaters (seeing specks or shadows), glare, vision loss, and lacrimation may be the first symptoms. Rheumatic diseases could affect many systems and organs, especially the musculoskeletal system. Eye involvement is one of them. Rheumatic diseases could concern all tissues ... Devamını Oku »

Göz tutulumları

Göz doktoru Enes Kesim, ciddi bir göz hastalığı olan üveit hakkında uyarıyor. Işığa duyarlılık, bulanık görme, göz ağrısı, kızarıklık, yüzdürücüler (lekeleri veya gölgeleri görmek), parlama, görme kaybı ve lakrimasyon ilk belirtiler olabilir. Romatizmal hastalıklar birçok sistemi ve organı, özellikle de kas-iskelet sistemini etkileyebilir. Göz tutulumu bunlardan biridir. Romatizmal hastalıklar gözdeki tüm dokuları etkileyebilir. Gözü basit ve yüzeyel tutulumdan ciddi görme ... Devamını Oku »